Привет, дами, в ехографа от 26 г.с. и има един индекс на Hadlock, който не разбирам какво значи. Някой може ли да ми обясни?