Health topic

About us

Санацио (www.sanat.io) е безплатен пациентски портал, вдъхновен от пациентска общност. Ние целим да помогнем както на хората, страдащи от заболявания, така и на техните близки, да намерят достоверна информация за здравето и здравословния начин на живот.

Авторските статии в портала са базирани на научни публикации от цитирани източници.

Информацията в сайта не е основание за диагноза и лечение. Сайтът не носи отговорност за действия или бездействия продиктувани от публикуваната на него информация- коментари, линкове, статии, снимки и др.

www.sanat.io e сайт на Биосийк АД, ЕИК 204790412

website logo

Categories

About Us

CompanyPrivacy and cookie policyTerms and conditionsHTML SitemapArticles

© 2023. All rights reserved.