Здравна тема

https://sanatio.s3.eu-west-1.amazonaws.com/8c466e03-9516-472a-8dd3-41cae1f237a3_middle.jpg
Sanat.io logo

Ново проучване сочи предполагаем виновник за развитие на аутизъм

затлъстяване

аутизъм

болести, състояния и симптоми

Ново проучване от Университета на Централна Флорида предполага възможна връзка между развитието на аутизъм и човешкия микробиом. Високите нива на пропионова киселина (PPA), използвани в преработените храни за удължаване на срока на годност, намаляват развитието на невроните в мозъка на плода. Въпреки че са необходими повече изследвания, това е още една стъпка към пълното разбиране на последствията от лошото хранене, което в днешно време води до плашещи нива на затлъстяване и свързаните с него здравословни проблеми.
Няма съмнение, че както генетичните полиморфизми, така и факторите на околната среда участват в развитието на аутизъм или поне в усложненията на тези разстройства от спектъра, но каква е ролята на храната и кои вещества могат да се окажат проблемни, разказваме в статията.

Dr. Chan banner

Какво е аутизъм?

Аутизмът се отнася до широк спектър от разстройства на неврологичното развитие. Най-общо казано, разстройствата от аутистичния спектър (ASD) представляват увреждане на развитието, причинено от различия в мозъка. Хората с такова разстройство често имат проблеми със социалната комуникация и взаимодействие и ограничено или повтарящо се поведение или интереси. Те също могат да имат различни начини на учене, движение или поддържане на внимание.

Има пет основни типа аутизъм, които включват синдром на Аспергер, синдром на Рет, дезинтегративно разстройство в детска възраст, синдром на Канер и общо разстройство на развитието. 

Поради увеличаващият се брой случаи на хора с аутистични разстройства, учените се опитват да открият причините и предразполагащите фактори за тези здравословни нарушения, както и възможности за приобщаване и нормален начин на живот. Междувременно ново проучване изследва ролята на храната като предполагаем виновник за развитие на аутизъм, по-конкретно на преработените хранителни продукти.

Проучването на екипа от Университета на Централна Флорида

https://sanatio.s3.eu-west-1.amazonaws.com/ceb92aa9-267d-45f2-97fb-2e6e7b3acb85_middle.jpg

Ново проучване на Университета на Централна Флорида, публикувано в Scientific Reports на 19 юни 2019 г., поставя аргументи за възникващата връзка между аутизма и човешкия микробиом. Високите нива на пропионова киселина (PPA), която се използва в преработените храни за удължаване на срока на годност и инхибиране на растежа на мухъл, изглежда намаляват развитието на невроните в мозъка на плода.  [реф. 1] 

Анализиране ролята на храненето за по-добро разбиране на аутизма не е нещо ново. Това проучване всъщност разглежда диетата на майката в появата на аутизъм при развиващия се плод. Подобно откритие, ако се докаже, че е вярно, може да има важни последици за напредъка на пренаталните грижи и превенция на случаи на аутизъм.

Акценти от проучването

https://sanatio.s3.eu-west-1.amazonaws.com/678d06cb-e28e-43b5-9a6e-d282ad0c3f09_middle.jpg

Както пише екипът учени, съставен от Latifa S. Abdelli, Aseela Samsam и Saleh A. Naser, разстройството от аутистичния спектър (ASD) се характеризира с невровъзпаление и стомашно-чревни симптоми. Спектърът включва различни нива на нарушена социална комуникация, както и повтарящи се поведения, които възпрепятстват напредъка в ученето и способността на детето да се свързва с другите. [реф. 2] 

Броят на децата, диагностицирани с аутистични разстройства, се увеличава с всяка година. Очевидно има неща, които се променят в обществата, причиняващи този скок. През 2000 г. CDC наблюдава едно на всеки 150 деца, проявяващи подобно поведение; до 2018 г. този брой се изкачва до един на всеки 59.

Изследователският екип отбелязва, че хиляди гени са свързани с разстройствата от аутистичния спектър. Въпреки че няма един-единствен вероятен виновник, те смятат, че това е взаимодействие между генетични и екологични фактори, а в проучването те се фокусират върху аномалиите на имунната система на майката. Един от учените, който е специализиран в гастроентерологични изследвания, се е насочил към PPA, тъй като преди това е наблюдавал високи нива на тази карбоксилна киселина в проби от изпражнения на деца с аутизъм. В червата на деца с аутизъм изглежда има увеличен брой Clostridia spp., Bacteriodetes и Desulfovibrio spp. за които е известно, че са активни ферментатори и производители на SCFA (късоверижни мастни киселини), включително PPA и BA (бутират). 

Прекомерното ниво на  пропионова киселина намалява броя на невроните в мозъка, като същевременно свръхпродуцира глиални клетки, което води до възпаление, а то е маркер за аутизъм. Повишените количества PPA увреждат невронните пътища, които позволяват на мозъка да комуникира с тялото. Този токсичен коктейл отговаря на симптомите на аутизма: повтарящи се поведения, проблеми с мобилността, проблеми в общуването с другите.

Тъй като PPA индуцира диференциация на глиални клетки и увеличаване на TNF-α и IL-10 транскрипция и транслация, учените предполагат, че излагането на PPA по време на бременност може да бъде свързано с глиоза и възпаление, както се съобщава при множество заболявания на неврологичното развитие, включително ASD. По-конкретно, излагането на висока доза PPA по време на ранните етапи от развитието на невралните стволови клетки насърчава пролиферацията и активирането на глиални клетки, рекапитулирайки състоянието на невровъзпаление, както е докладвано в следродилния период при мозъка на деца с аутизъм.

Все пак е важно да споменем, че пропионовата киселина естествено се среща в човешкия микробиом. Повишените количества киселина, консумирани от майките чрез преработени храни, обаче имат отрицателен ефект върху техните деца. Повишеното количество PPA преминава в плода, като потенциално спира развитието на невроните, което може да помогне за задействането на каскадните ефекти, които водят до спектъра. 

Киселината е открита за първи път през 1844 г. от австрийския химик Йохан Готлиб, който я забелязва в разградени захарни продукти. Изолирана, тя причинява неприятна телесна миризма. Произведена обаче, киселината се използва за спиране на плесенясването в храните за животни, както и в хранителните продукти за хора, включително зърнени храни, печени продукти и сирене. Одобрен е за употреба в ЕС, САЩ, Австралия и Нова Зеландия.

В законодателството на ЕС откриваме т. нар. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1222/2013 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2013 година относно разрешаването на пропионова киселина, натриев пропионат и амониев пропионат като фуражни добавки за преживни животни, свине и домашни птици.  [реф. 3]  В него е посочено: “Разрешават се посочените в приложението вещества, принадлежащи към категорията „технологични добавки“ и функционалната група „добавки за силаж“, като добавки при храненето на животните при спазване на определените в същото приложение условия.” Едно от тези вещества е пропионовата киселина.

Предишни изследвания свързват твърде високите нива на PPA с дразнене на носа и гърлото, до вродени дефекти и рак (при плъхове). Новото проучване предполага, че ефектите на РРА върху микробиома на майката са много по-големи, отколкото се предполагаше преди. Според изследователите това е само първа стъпка, но важна за това да разбираме по-добре разстройствата от аутистичния спектър и да осигурим по-добър живот за хората с такъв проблем.

  1. Какво е аутизъм?
  2. Проучването на екипа от Университета на Централна Флорида
  3. Акценти от проучването
Dr. Chan banner

Обобщение

Разстройствата от аутистичния спектър (ASD) са разстройства на неврологичното развитие, характеризиращи се със свръхпролиферация на глията, невровъзпаление, нарушена невронна верига и стомашно-чревни симптоми.  Те се проявяват в ранна детска възраст, продължават през целия живот, водят до нарушена социална комуникация, стереотипно или повтарящо се поведение и други проблеми с ученето, концентрацията и общуването. Различни фактори играят роля за развитие на ASD, като един от тях е наличието на определени вещества в храната или водата. В ново проучване на University of Central Florida е установено, че промяната на микробиома в червата на майката води до образуване на страничен продукт като PPA и ВА (бутират), който след това пречи на невронните модели по време на ранните етапи на невронното развитие на плода. Това благоприятства пролиферацията и оцеляването на глиалните прогениторни клетки, което води до повишен възпалителен профил и нарушена невронна архитектура. 

Източници

  1. Propionic Acid Induces Gliosis and Neuro-inflammation through Modulation of PTEN/AKT Pathway in Autism Spectrum Disorder - Scientific Reports
  2. Page not available - NCBI BookshelfTwitterFacebookLinkedInGitHubNCBI Insights BlogTwitterFacebookYoutube

За автора

Бетина Цветкова е бакалавър по Маркетинг и магистър по Предприемачество, почитател на здравословното хранене, силовите спортове и колоезденето. Автор на над 1500 научно базирани статии, продуктови текстове и рекламни материали на здравословна тематика за български и чуждестранни уеб сайтове. 

Препоръчваме Ви още

website logo

Категории

За нас

КомпанияПолитика за поверителност и cookiesПравила и условияКарта на сайтаСтатии

© 2024. Всички права запазени.