Превод и адаптация: Росица Ташкова, магистър по молекулярна биология и микробиология

Photo by Tai's Captures on Unsplash

Според доклад на китайски учени от Експертната група за лечение на COVID-19 в Ухан, "клиницистите трябва да имат предвид, че храносмилателните симптоми, като диария, могат да бъдат присъща характеристика на COVID-19 и че индексът на подозрение може да се наложи да се повиши по-рано в тези случаи, а не да се чака появата на респираторни симптоми". 

Учените са анализирали данни за 240 пациента, заболели от коронавирус, на средна възраст 53 години. Те били приети в болници в Хубей между 18 януари и 28 февруари тази година. Данните за тези пациенти включват пълни лабораторни изследвания, образна диагностика и история.

Повечето от тези пациенти постъпили в болницата с дихателни проблеми или висока температура, но приблизително 50% от тях имали и стомашно-чревни проблеми: 

  • 78.6% страдали от загуба на апетит
  • 34% от диария
  • 3.9% били с повръщане
  • 1.9% изпитвали коремна болка

Ако първата група бъде изключена от анализа на данните, тъй като загубата на апетит е много характерна за всеки болен човек и не може да се определи като специфичен проблем на храносмилателната система, със специфични гастроинтестинални оплаквания остават 18.6% от изследваната група пациенти.

Тази нетипична проява на вируса е довела до по-късно правилно диагностициране на коронавирусната инфекция и следователно - с около 2 дни по-късен прием за лечение в болницата. 

За съжаление, с напредването на болестта се влошавали и стомашно-чревните симптоми, но по последни данни при тази група пациенти не се наблюдава по-висока смъртност, както се смяташе в началото.

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Въпреки това се забелязват няколко влошени клинични параметъра при пациентите с такива симптоми, а именно:

  • По-високи средни нива на чернодробните ензими
  • По-нисък брой на моноцитите
  • По-дълго протромбиново време
  • Повишена необходимост от лечение с антимикробни препарати
  • По-късен прием в болница

В някои редки случаи, пациентите нямали никакви дихателни проблеми, а само стомашно-чревни.

Изследователите посочват, че са необходими допълнителни проучвания по въпроса, за да бъдат изяснени точните параметри на явлението, но призовават лекарите да имат предвид и това проявление на коронавируса, за да бъде оказана адекватна и навременна помощ на заболелите, както и те да бъдат поставени под карантина, за да не разпространяват неволно вируса, въпреки евентуалната липса на респираторни проблеми.

Източник: Клинични характеристики на пациентите, заболели от COVID-19, със стомашно-чревни симптоми в Хубей, Китай

За автора:

👩‍🔬 Росица Ташкова-Качарова е бакалавър по молекулярна биология и магистър по микробиология и микробиологичен контрол. Дипломната си работа за магистърската степен прави в Университет на Нант, Франция. По това време рисува елхичка от бактерии и вдъхновява обявяването на първия конкурс за рисунка с микроорганизми Агар Арт. В продължение на 3 години е редактор на сп. Българска наука и продължава да пише за наука на достъпен език.