Здравна тема

https://sanatio.s3.eu-west-1.amazonaws.com/cc1de204-896b-4e7c-8d1f-f3a7b4da7c9a_middle.jpg
Sanat.io logo

Може ли “хормонът на любовта” да помогне при лечението на болест на Алцхаймер?

лечение

болести, състояния и симптоми

Окситоцинът, известен още като “хормон на любовта”, има съществено значение за организма и участва в различни процеси. В последните години се правят проучвания за влиянието му върху паметта и за неговия потенциал при лечение на болест на Алцхаймер. В статията можете да прочетете малко повече за това заболяване, за ролята на окситоцина в организма и какви изследвания с този хормон са направени върху моделни животни, за да се установи дали има ефект при болест на Алцхаймер.

Dr. Chan banner

Какво представлява болестта на Алцхаймер?

Болестта на Алцхаймер е невродегенеративно заболяване, което се характеризира с прогресивна тежка загуба на паметта (деменция) и отпадане на когнитивните способности на болния - нарушава се комуникацията му с околния свят, засягат се двигателните му умения, силно се понижава качеството на живот, а изходът е фатален. Поради това, че заболяването все още е нелечимо, непрекъснато се правят проучвания за откриване на нови методи, лекарства и други средства за лечение. Болните са предимно възрастни хора, но има данни, че патологичните изменения в мозъка настъпват на по-ранен етап. Механизмът за възникване на болестта е много сложен и все още не е напълно изяснен, но е доказано, че една от основните причини е наличието на т. нар. бета - амилоидни плаки. Те имат белтъчна природа и при нормално физиологично състояние бета - амилоидът присъства в организма и по-конкретно в централната нервна система, като изпълнява защитна и регулаторна функция. При патологични състояние обаче става натрупване на този протеин в мозъка и така се формират токсичните бета - амилоидни плаки, които нарушават предаването на нервните сигнали и водят до загиване на невроните. Направени са проучвания върху моделни животни, които показват, че натрупването на тези белтъчни плаки в една специфична област от мозъка, наречена хипокамп (където се намират важни центрове, отговорни за паметта и обучението), води до намаляване на електронния потенциал при предаване на нервните импулси. Това е причина за нарушаването на много важно свойство на невроните -  “синаптична пластичност” (синапс е мястото на контакт между невроните), която е съществена за когнитивните способности.

Каква е ролята на окситоцина?

 

Хормонът окситоцин се произвежда в мозъка - секретира се от хипоталамуса и изпълнява много важни функции в организма: участва в родилния процес (като предизвиква маточни контрации), играе съществена роля при кърменето (за отделяне на кърмата), на него се дължи формирането на социални връзки. Нарича се “хормон на любовта”, защото се отделя също при сексуална активност. Окситоцинът оказва влияние върху паметта, което се доказва от проучвания върху животни - хормонът подобрява дълготрайната памет при мишки, които са родили.  [реф. 2] 

Има данни, че окситоцинът възстановява “синаптичната пластичност”, за която по-горе се споменава, че се нарушава от патологичните бета - амилоидни плаки. Направено е изследване с мишки, които са третирани с токсичния бета - протеин. В резултат на това животните проявяват очакваните симптоми и синаптичната пластичност се нарушава. Но едновременното прилагане на окситоцин с бета - амилоида, води до последващо възстановяване на тази пластичност. Важно е да се каже, че окситоцинът се свързва със специфични места в мозъка - окситоцинови рецептори и ако те бъдат блокирани, не се наблюдава горепосоченият ефект. Това означава, че окситоцинът сам по себе си не възпрепятства нарушаването на синаптичната пластичност, а това става само когато е свързан с рецепторите си.

  1. Какво представлява болестта на Алцхаймер?
  2. Каква е ролята на окситоцина?
Dr. Chan banner

Обобщение

Не всички хора, при които се наблюдава натрупване на бета - амилоидни плаки в мозъка, развиват симптоми на деменция и заболяват от болест на Алцхаймер. Това още повече усложнява търсенето и откриването на ефективно лечение, а заболяването до голяма степен остава загадка.

Предстоят още много проучвания за доказване на това дали окситоцинът може да се използва за профилактика и лечение на болестта на Алцхаймер при хора. Засега изследванията се провеждат само върху животни (предимно мишки), но ако ефектите на окситоцинът по отношение на заболяването са същите и при хората, то тогава “хормонът на любовта” може да се окаже търсеното средство за лечение на това тежко невродегенеративно заболяване. Много важно значение има това, че окситоцинът повлиява токсичните бета - амилоидни плаки, които са основен таргет при лечението, а досега не е открито лекарство или друго средство, което да има ефект върху тях.

Източници

  1. Oxytocin improves long-lasting spatial memory during motherhood through MAP kinase cascade - PubMed

За автора

👩 🔬 Елена Маринова завършва Медицински университет-София. Упражнява професията си като магистър-фармацевт повече от 2 години, а по време на стажа си усвоява приготвянето на екстемпорални лекарствени форми и се запознава с работата в болнична аптека. През свободното си време обича да се занимава с танци, музика и спорт.

Препоръчваме Ви още

website logo

Категории

За нас

КомпанияПолитика за поверителност и cookiesПравила и условияКарта на сайтаСтатии

© 2023. Всички права запазени.