Здравна тема

https://d20hztklr4qnvi.cloudfront.net/6517683a-cafe-48c5-a0e6-3c033393ba3e_middle.jpg
Sanat.io logo

Какво представлява алтернативната медицина и какви са ползите от нея?

алтернативна медицина

народна и алтернативна медицина

лечение

В тази статия ще обясним какво представлява алтернативната медицина, нейните 22 подвида, ползите, за кого е подходящо и противопоказно такъв тип лечение.

Автор: Яна Ненчева, биохимик, кандидат доктор по Биофизикa 

Последните години стана много модерно антиваксърството, започна да се говори за лекари, които дават бележки, че детето е ваксинирано, без да е, за да отиде на детска градина; появиха се деца, които само чакат да навършат пълнолетие, за да се опълчат на родителите си и да се ваксинират. Тези хора започнаха да се асоциират с крайните вегетарианци, които протестират за правата на животните под формата на пакетирано замразено месо. Казват, че са природозащитници. Вече никой не прави разлика между еколог и природозащитник, или между хомеопат, билкар и нутриционист. Това са огромна маса, удобни за раздуване и манипулиране от медиите, теми. Всеки чете новините по диагонал. Накрая словосъчетанието “алтернативна медицина” вече се произнася със силно скептичен и агресивен тон, а лекарите, които препоръчват чай при болки в гърлото са наречени шарлатани.

В тази статия ще спазим неутралитет, обяснявайки какво представлява алтернативната медицина и посочим всичките й 22 подвида, позовавайки се на класификацията на Националната медицинска библиотека на Съединените щати - MESH (Medical Subject Headings) [ref. 1]. Ще разсъдим ползите й, за кого е подходящо и противопоказно такъв тип лечение.

Какво представлява алтернативната медицина?

https://d20hztklr4qnvi.cloudfront.net/d4758206-1a9a-4ecc-ae91-5467c3d949e4_middle.jpg

По определение, алтернативната медицина е съвкупност от терапевтични практики, които понастоящем не са част от общоприетата алопатична медицинска практика. Разглеждат се два типа:

  1. Когато алтернативният тип терапия се използва съвместно с класическата (конвенционална медицина), се нарича Допълваща (комплементарна) медицина.
  2. Когато алтернативният тип практика се използва вместо общоприетата медицина, се нарича Алтернативна медицина.

  При някои дялове на алтернативната медицина често липсват достатъчно научни доказателства, но тъй като се прилагат от векове, то те са добре проучени на практика (напр. лечебна диета, акупунктура). Други нейни дялове не са така разпространени (Сухо шиене (Dry Needling) напр.) и има тенденция тези видове терапии да изчезнат и да оставят само исторически отпечатък.

  Какви видове алтернативна медицина съществуват?

  https://d20hztklr4qnvi.cloudfront.net/e49354d3-c53c-47be-b4bb-ed0f30d59391_middle.jpg

  Някои източници отброяват 400-420 вида алтернативни практики, но официално според класификацията на Националната медицинска библиотека съществуват 22 основни подвида алтернативна медицина. Предупреждавам, че при някои от тях, лечителите биха ви се сторили по-скоро садисти.

  1. Акупунктура - от латински acus, „игла“ и punctura „убождане“, представлява техника за лечение на заболяване чрез поставяне на игли на определени, според болестта, акупунктурни точки по тялото. Понякога се използва в съчетание с топлина, билки, акупресура и електрическа стимулация.

  2. Антропософия - от гръцки “антропос” – човек и “софиа” – мъдрост е духовна, мистична доктрина, основана през 1912 година. Тя е израснала от теософията и произлиза главно от философията на Рудолф Щайнер, австрийски социален философ (1861-1925). Представлява образователна и терапевтична система, която се стреми да използва главно природни средства за поддрържане на физическото и психическото здраве и благополучие.

  https://d20hztklr4qnvi.cloudfront.net/44b18fe2-3425-40d0-bc49-921bf59aaaad_middle.jpg

  3. Аурикулотерапия - форма на акупунктура, но въздействието е само върху точки на ухото, за да се лекуват другите части на тялото. Базира се на древни китайски практики, като освен игли, понякога се използват магнити и други начини на стимулация.

  4. Cupping терапия - практиката включва поставяне на чаши върху кожата, за да се създаде вакуум, за което се смята, че помага за увеличаване притока на кръв и насърчаване на заздравяването. Използва се при хронична болка в шията и кръста, с цел краткосрочно облекчение.

  https://d20hztklr4qnvi.cloudfront.net/1f842c5c-fe00-4473-b7f2-3d40cfb4982d_middle.jpg

  5. Болка инхибираща болката (Diffuse Noxious Inhibitory Control, DNIC или conditioned pain modulation (CPM) - физиологичен процес, при който болката в една част на тялото се инхибира (подтиска) от умишлено подаден друг болезнен стимул, предизвикан на друго място на тялото.

  6. Сухо шиене (Dry Needling) - интервенцията се извършва с тънка игла, която преминава през кожата и засяга конкретни мускулни точки, с цел лечение на нервномускулно-скелетна болка и увреждане на движението. Процедурата се извършва от квалифицирани физиотерапевти с допълнителен сертифицикат на обучение. Очаква се болката от интервенцията да е минимална и да отпуска след няколко секунди. Може да е в съчетание и с електричество.

  https://d20hztklr4qnvi.cloudfront.net/bc7f3e56-8627-4c73-9a93-c6ad7e892ca3_middle.jpg

  7. Холистична медицина - според нея хората функционират като цялостни, интегрирани единици и когато нещо не е наред, то проблемът е в цялото; според нея болестта е само една проява на цялостен проблем в жизнената сила. Биорезонансната терапия спада към този вид медицина.

  8. Хомеопатия - основоположник е Самуел Ханеман през 1796 г., a концепцията е заболяванията да се лекуват с силно разредената форма на веществото, причиняващо съответното заболяване.

  9. Терапия с градинарство (Horticultural Therapy) - терапевтичен подход, при който градинарството се използва за понижаване на стреса, подобряване на социалното, емоционалното, психологическото и физическото здраве.

  10. Интегративна онкология (Integrative Oncology) - базира се на терапии за намаляване на симптомите, свързани с лечение на раковото заболяване.

  11. Традиционна медицина (Medicine, Traditional) - базирана на вярвания и практики, предавани от поколение на поколение, включва мистични и магически ритуали, фитотерапия и други видове лечение, които съвременната медицина не може да обясни. Има източноазиатска, африканска, арабска традиционна медицина; включва също различните техники, които прилагат шаманите. 

  12. Мезотерапия - използват се витамини, екстракти или други биоактивни вещества за локално лечение с подкожни инжекции или перфузия на вещества в различните слоеве на кожата под епидермиса.

  13. Терапии на ума и тялото - методи или техники на лечение, които се основават на познанията за взаимовръзката между ума и тялото. Тези техники често включват начини за понижаване на напрежението и стреса, с цел подобряване на емоционално, психическо и физическо изцеление. Такъв тип терапии са медитация, йога, Тай Чи, ароматерапия и други. 

  https://d20hztklr4qnvi.cloudfront.net/e7aca8f3-a060-455c-aae5-59324f2de90f_middle.jpg

  14. Мускулно-скелетни манипулации - различни манипулации на телесни тъкани, мускули и кости, само с ръце или с употребата на специално оборудване. С тяхна помощ се цели подобряване циркулацията на телесните течности, облекчаване на умората и облекчаване на дискомфорта. Тук спадат т.нар. В България чекръкчии.

  15. Натуропатия - основава се на вярването, че заболяванията могат да бъдат излекувани или предотвратени без да се приемат каквито и да е лекарства. Лечението чрез здравословен начин на живот (чиста вода, въздух, слънце), специфична диета, физически упражнения и масажи. Взима се под внимание индивидуалната история и начин на живот на пациента.

  16. Органотерапия (Organotherapy) - техника, която използва за лечение животински органи, екстракти и най-вече жлези. Използват се и човешки тъкани. Идеята е на принципа “подобни лекуват подобни”. Ако имаш проблеми с черния дроб например, трябва да ядеш черен дроб.

  https://d20hztklr4qnvi.cloudfront.net/d054213d-60bd-443b-813d-0c365090dd7d_middle.jpg

  17. Фитотерапия - това е лечение с употреба на растения или билки. Ароматерапията е част и от тази група, освен от групата на Терапиите на ума и тялото.

  18. Пролотерапия (Prolotherapy) - Това е една от обещаващите терапии с 85-95% успеваемост. Лечението се състои в инжектирането на вещества в ставното и сухожилното пространство, за да се стимулира растежът на тъканите и да се облекчи скелетно-мускулната болка.

  19. Рефлексотерапия, Рефлексология (Reflexotherapy) - това е локална терапия, при която се прилага натиск в определени точки. Например, за да се облечки менструална болка, се масажира конкретна точка на дланта.

  20. Сензорни художествени терапии - терапии, които използват различни видове изкуство, както и такива използващи сетивата. Това са терапии с цветове, музика, акустика, танци и други.

  https://d20hztklr4qnvi.cloudfront.net/9dba52ee-88c9-441b-811c-b38700b09c75_middle.jpg

  21. Спелеотерапия (Speleotherapy) - при този вид терапия се възпроизвеждат условия, характерни за пещерите (осветеност, влажност) и се правят солници. Тази практика се използва при по-тесен спектър от медицински състояния, най-вече респираторни и кожни. Смята се, че стоенето на пациента в солника намалява раздразнения и симптомите на болестта намаляват или изчезват.

  22. Духовна терапия - включва смесица от мистични, религиозни, духовни практики, с цел изцеление. Водят се от шамани, вещери и т.н.

  Какви са ползите от алтернативната медицина?

  https://d20hztklr4qnvi.cloudfront.net/43b9fead-84f3-446d-abd8-d05e3dd660b6_middle.jpg

  “Какви са ползите от алтернативната медицина?” е труден въпрос, на който не може да се отговори еднозначно, при това многообразие от методи. От историческа гледна точка, до много късен етап от научното развитие на човечеството, не е било възможно да се развива класическата медицина, такава каквато я познаваме днес. Това е напълно разбираемо по простата причина, че тя се позовава на научни опорни точки, а нивото на науката, такова на каквото може да имаме довериe, се е развило сравнително късно.

  Праисторическата медицина е използвала билки, отвари, спиритуални практики и ритуали, водени от жреци и шамани, което е съвсем естествено. Нужно е било лечение и хората са правили, каквото могат. Чак от 3000 години пр. Хр. са данните за първия лекар на име Имхотеп. За това свидетелства Папирусът на Едуин Смит, в който са описани 48 случая на травми, които Имхотеп е излекувал. Преводът на папируса може да намерите ТУК и да разгледате случай по случай диагнозата и лечението на болните. Имхотеп освен лекар е бил още съветник, жрец, астроном, първосвещеник и архитект. Със сигурност не му е било скучно и е правил максималното, което познанията му позволяват. Пациент 27 например е имал травма на челюстта, на която е слагал всеки ден нов компрес с мазнина и мед, докато се заздрави [ref. 2].

  С годините науката една по една е започнала да “проверява” алтернативните лечебни практики, за да си обясни как точно работят те. По този начин едни терапии се отричат, други се приемат, а трети все още са в процес на изследване. Вече добре проучените и доказаните такива са послужили за основа на Класическата медицина и фармацевтичната индустрия. В този смисъл, ползите от Алтернативната медицина са неоспорими и това, че някои практики са в процес на изследване, не спира хората да я използват.

  За кого е подходящо лечението с алтернативна медицина?

  https://d20hztklr4qnvi.cloudfront.net/ad9231ed-b2df-459b-8889-b0d3a381cb4f_middle.jpg

  В много случаи хората прибягват към алтернативни начини за лечение, там където класическата медицина не може да помогне повече и използват непотвърдени или колебливо отречени от науката практики. Тя дава надежда. Дали е подходящо лечението - понякога това се превръща във въпрос за личен избор.

  Реално погледнато Алтернативната медицина се позовава на вековна “проба-грешка” и ако лечебната практика доказано не е вредна, то тя спокойно се използва, дори да не е сигурен положителният й резултат. При нас климатът е такъв, че позволява отглеждане на разнообразни билки и за това се доверяваме все повече на билкарството. Голяма част от класическите лекари в България се доверяват на билколечението и използват лечебни чайове и компреси като допълваща терапия. Важно е осъзнаването, че всеки пациент е различен и няма панацея.

  За кого е противопоказно лечението с алтернативна медицина?

  https://d20hztklr4qnvi.cloudfront.net/ef5ec95f-d9d4-4c84-9445-10657a204406_middle.jpg

  При положение, че има 22 типа категории и около 400 вида практики, не може да се каже за кого е противопоказно алтернативното лечение. Това е въпрос, който зависи от вида терапия и от изключително много индивидуални фактори. Пациентите се доверяват на познатия лекар, който им вдъхва доверие. По същия начин подхождат и когато избират тип лечебна практика. Доверието се гради с времето и за това е нормално да се обърнат към исторически най-разпространения тип лечение в съответния регион.

  В Индия хората нямат доверие на класическата медицина и биха предпочели лечител в спиритуалния смисъл на думата пред това да ги лекува лекар в клиника. В Китай лечителите си предават знанията по Традиционна китайска медицина поколение на поколение, от учител на чирак, векове наред и там също класическата медицина не е така наложена. При нас в България е съвсем естествено да не се доверим на хора, които практикуват акупунктура или индийски лечебни практики, само след 2-3 години обучение. Ако съпоставим подготовката им спрямо китайски или индийски лечители, то и 10 години обучение не биха ни вдъхвали доверие. За сметка на това билкарите тук са изключително разпространени и изпитваме спокойствие, че знаят тънкости в “занаята”, които да ни изцелят. За това и голяма част от класическите лекари работят съвместно с тях.

  В заключение, когато се чудим дали да се обърнем към алтернативната медицина, нека знаем, че класическата цели да е най-хуманният вид лечение в основата на което е Хипократовата клетва с "Primum non nocere”, в превод “Първо, да не вредим” [ref. 3].

  Четете още:

  Кетодиета при рак 

  Магданозът, целината и други билки, които помагат в борбата с ракa

  Кои 9 билки помагат при кашлица

  10-те най-лечебни билки, които могат да бъдат открити у нас

  Какви са причините за уголемена простата и има ли лечение с билки

  Още 7 групи заболявания, които медът лекува

  17 достъпни билки в помощ на страдащите от множествена склероза 1. Какво представлява алтернативната медицина?
 2. Какви видове алтернативна медицина съществуват?
 3. Какви са ползите от алтернативната медицина?
 4. За кого е подходящо лечението с алтернативна медицина?
 5. За кого е противопоказно лечението с алтернативна медицина?

Източници

 1. Националната медицинска библиотека на Съединените щати - MESH (Medical Subject Headings)
 2. The Edwin Smith Surgical Papyrus
 3. Какво е това алтернативна медицина? 

За автора

👩‍🔬Яна Ненчева е молекулярен биолог, магистър по Биохимия и магистър по Оптометрия, PhD кандидат по Биофизика. От 2015 година е активен организатор на редица събития, сред които Докторантски чай и Семинар очно здраве, които целят да популяризират науката в общественото пространство. От 2019 година е управител и съосновател на Центъра за кариерно ориентиране в областта на природните науки ScienceUp.

Препоръчваме Ви още

website logo

Категории

За нас

КомпанияПолитика за поверителност и cookiesПравила и условияКарта на сайтаСтатии

© 2022. Всички права запазени.